Loading...

Vì môi trường xanh

Các hoạt đồng về môi trường

Tái chế nhiều loại giấy khác nhau:

Giấy loại thu gom được sử dụng như nguyên liệu chính cho sản xuất.

Trong giấy loại có chứa và lẫn nhiều loại nhựa poly và kim loại như kẹp giấy, gim, mực, lylon,...

Chúng tôi có hệ thống tách lọc tự động để loại bỏ các vật thể này.

Tập đoàn của chúng tôi và chúng tôi đã phát triển một quá trình khai thác đầy khó khăn để tái tạo giấy vụn và cố gắng tận dụng nhiều loại giấy khác nhau - những loại mà chưa từng xử lý được. Chúng tôi cố gắng cải tiến hệ thống tái sử dụng giấy và đóng góp vào việc cứu vớt nguồn tài nguyên thiên nhiên.

 

Tái sử dụng nước 

Để sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên nước - một nguồn tài nguyên có giới hạn của trái đất, chúng tôi cũng thực hiện tái chế nước công nghiệp trong quá trình sản xuất.

 

 

 

 

Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải với công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản có thể xử lý tất cả nước thải thải ra từ quá trình sản xuất và được xả trực tiếp ra sông.

Để giảm thiểu tối đa lượng chất thải ô nhiễm vào môi trường, hệ thống của chúng tôi gồm nhiều quy trình và trang thiết bị như: màng chắn tự động, hệ thống vật lý học và hóa học (bồn cuxine, lò phản ứng kết bông và tách khí), hệ thống sinh vật học – hệ thống quạt gió, phân loại, hệ thống xử lý bùn giấy và hệ thống thiết bị phụ trợ.

Hệ thống xử lý nước thải của chúng tôi được Bộ Tài Nguyên Môi trường Việt Nam cấp phép đạt tiêu chuẩn.

 

Sử dụng nước thải đã qua xử lý

Chúng tôi nuôi cá trong nhà máy và sử dụng nước thải đã qua xử lý trong các hồ nuôi này.

 


Chia sẻ: