Loading...

Công ty TNHH JP Corelex (Việt Nam)

 

Đường B1, Khu B, Khu CN Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

  Điện thoại: 0221 3587 065/66/67/68
  Fax: 0221 3967911
  Email: customerservice@corelexvn.com
  http://www.corelexvn.com