Loading...

10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam năm 2015 và 2016

20/04/2018

Danh sách 10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam không thay đổi về tên, nhưng thay đổi về thứ hạng. Trung Quốc vẫn dẫn đầu (25%); Đài Loan từ vị trí thứ 4 lên vị trí thứ 2; Thái Lan từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3; Indonesia từ vị trí thứ 3 xuống vị trí thứ 4; Hàn Quốc từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 5; Nhật Bản từ vị trí thứ 2 xuống vị trí thứ 6; Singapore, Malaysia, Nga và Phần Lan vẫn giữ nguyên vị trí lần lượt là vị trí thứ 7, thứ 8, vị trí thứ 9 và vị trí thứ 10.

Năm 2016, giấy của Nga nhập khẩu vào Việt Nam có mức tăng trưởng cao nhất 29,0%, tiếp theo là giấy Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam tăng 28,5% so với năm 2015. Ngoài ra giấy của Đài Loan và Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam cũng tăng lần lượt là 6,4% và 5,1% so với năm 2015. Trong khi năm 2016, giấy của Nhật Bản xuất khẩu vào Việt Nam so với năm 2015 giảm nhiều nhất tới 36,7%, tiếp theo là giấy của Indonesia, Phần Lan, Malaysia, Singapore, Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam giảm lần lượt 18,6%; 17,9%; 17,7%; 9,8% và 3% so với năm 2015

NƯỚC

2015

2016

So về lượng

 

Lượng (tấn)

Giá trị (USD)

Lượng (tấn)

Giá trị (USD)

% Lượng1

% Giá trị2

2016/2015

TRUNG QUỐC

329.844

202.569.432

423.852

259.745.326

24.8%

23.2%

28.5%

ĐÀI LOAN

256.958

137.775.339

273.301

139.203.497

16.0%

12.4%

6.4%

THÁI LAN

256.739

145.586.503

249.160

161.696.788

14.6%

14.4%

-3.0%

INDONESSIA

277.274

174.680.691

225.809

153.587.658

13.2%

13.7%

-18.6%

HÀN QUỐC

186.045

126.273.421

195.596

148.065.520

11.4%

13.2%

5.1%

NHẬT BẢN

293.178

85.249.982

185.556

113.029.446

10.8%

10.1%

-36.7%

SINGAPORE

41.913

52.313.711

37.806

48.230.379

2.2%

4.3%

-9.8%

MALAYSIA

28.345

17.930.112

23.337

14.243.681

1.4%

1.3%

-17.7%

NGA

16.127

16.106.241

20.798

17.924.931

1.2%

1.6%

29.0%

PHẦN LAN

15.696

18.425.016

12.881

13.891.971

0.8%

1.2%

-17.9%

Tổng tốp 10

1.702.118

976.910.447

1.648.096

1.069.619.197

 

 

 

% tổng nhập khẩu

96,3%

94,4%

96,3%

95,5%

 

 

 

Tổng cộng

1.767.299

1.034.537.523

1.710.864

1.119.791.273

 

 

-3.2%


Danh sách 10 nước xuất khẩu giấy nhiều nhất vào Việt Nam không thay đổi về tên, nhưng thay đổi về thứ hạng. Trung Quốc vẫn dẫn đầu (25%)

BBT tổng hợp


Nguồn: http://vppa.com.vn/


20/04/2018